Jeg heter Hild Lauvsland Haages er mor til fire barn som er adoptert fra Brasil.
Jeg er utdannet sykepleier med videreutdannelsei psykisk helsearbeid.

Du kan ringe meg på telefon 41 62 00 24.
Jeg kan råde, henvise og lytte til dere som trenger det.

Vennlig hilsen Hild

Hild Haages