En varm og kjærlig billedbok om adopsjon.
I et fremmed land blir det født en liten pike, hvis foreldre dessverre ikke kan beholde henne, fordi de er meget fattige. Men på den andre siden av jorden bor det en mann og en kvinne, hvis høyeste ønske er å få et barn, ”Hjertebarnet.”
Boken beskriver de nye foreldrenes forberedelser, forventninger og glede i forbindelse med reisen til og møtet med det lille barnet. På en poetisk og eventyraktig måte forteller forfatteren, hvor elsket et adoptert barn er – både av sine biologiske foreldre og adoptivforeldrene.
Forfattere: Dan og Lotta Höjer
Dansk tekst
ISBN 87-5532928-4
GB-forlagene A/S, København
Bestilling på telefon: 00 45 33 41 18 17 eller ks@gb-forlagene.dk
For barn fra ca. 4 år