[av_textblock size=» font_color=» color=»]
Barna

De fleste barn som frigis for utenlandsadopsjon er mellom 2 og 5 år. Mange av barna kommer fra etniske minoriteter, primært fra rombefolkningen. De fleste barna bor i fosterhjem. Det vil være mulig å få adoptere søsken. Det er behov for søkere som kan adoptere eldre barn og barn med spesielle behov, ta gjerne kontakt med kontoret for mer informasjon.

Søkerne kan velge om de ønsker å søke Bufetat om godkjenning i aldersrammen 0-3, 0-4 eller 0-5 år.

Adopsjonsprosessen
Det vil være 2 reiser til Bulgaria etter tildeling. Den første reisen finner sted raskt etter tildeling, og oppholdets varighet vil være cirka en uke. Etter daglige treff med barnet, skal søkerne bekrefte at de ønsker å fortsette adopsjonsprosessen. Deretter reiser søkerne tilbake til Norge mens den juridiske delen av adopsjonsprosessen finner sted i Bulgaria. Alle adopsjoner gjennomføres rettslig ved domstolen i Sofia og Happy Child representerer søkerne i domstolen.

Etter at domsbeslutning er rettskraftig og de nødvendige dokumenter er utstedt, kan søkerne reise tilbake til Bulgaria for å hente barnet hjem til Norge. Oppholdet er også denne gang på cirka en uke.

Ventetid
Forventet ventetid fra dokumentene sendes til Bulgaria til det vil komme en tildeling, er for tiden cirka 6 år.

Den første reisen vil vanligvis være 2-3 uker etter tildeling, mens det vanligvis 4-6 måneder mellom første og andre reise.


Kapasitet

Vi tar imot nye søkere, men anbefaler at dere tar kontakt med kontoret dersom dere ønsker å adoptere fra Bulgaria.

Oppfølgingsrapporter

Bulgarske myndigheter krever at søkerne sender oppfølgingsrapport hver sjette måned i de to første årene etter adopsjonen, totalt fire rapporter.
[/av_textblock]