Både norske myndigheter og adopsjonsforeningene mottar iblant brev fra opprinnelig slekt eller andre som ønsker å få kontakt med deg som er adoptert. Tidligere ble brev eller kontaktønsker kun videresendt til adopterte som hadde bedt om innsyn i sin adopsjonssak eller i de tilfellene der den adopterte selv har gitt beskjed om at det er ønskelig å motta slike henvendelser. Bufdir har nå innført en praksisendring i forhold til dette.

Praksisendringen kan leses om her.