Det er nylig blitt kjent at nederlandske myndigheter har innført et midlertidig stopp av internasjonal adopsjon, i påvente av en etterforskning som gjelder internasjonale adopsjoner utført i perioden 1967–1998, dvs. før Haagkonvensjonen om internasjonal adopsjon trådte i kraft i landene som henvendelsen vedrører. Den midlertidige suspensjonen av adopsjoner gjelder utstedelsen av nye forhåndsamtykker. Familier som allerede er i adopsjonsprosess, vil kunne fullføre adopsjonene. Les mer om saken her: https://www.reuters.com/article/us-netherlands-adoptions/dutch-freeze-international-adoptions-after-abuses-uncovered-idUSKBN2A819S?fbclid=IwAR2C1F-_qd7YYuxibNH86fmWFYdXv9K8cCHwppIO_05U0AWcc0vfgqypERo

Det er vondt å lese historier der adopsjon ikke har vært utført etter gjeldende lover og regler. Likeså er det viktig å anerkjenne at personer som har blitt utsatt for ulovligheter, lider under dette og har rett til å bli hørt og behandlet ut ifra sine behov.

Internasjonale adopsjoner har gradvis blitt tryggere og sikrere for barn, biologiske familier og de som adopterer. Dette skyldes både Haagkonvensjonen og det faktum at det internasjonale samarbeidet har blitt bedre.

Vi norske adopsjonsorganisasjoner jobber for å sikre at adopsjonene blir gjennomført lovlig og med barnas beste i fokus, og har en sterk overbevisning om at internasjonal adopsjon er beste muligheten for barn til å få en permanent familie i tilfeller der dette ikke er mulig i hjemlandet.

 

Adopsjonsforum, Verdens Barn & InorAdopt