Det er for første gang satt av prosjektmidler i statsbudsjettet til en stilling som skal veilede adopterte og adoptivfamilier.

Målet er å få på plass et lavterskeltilbud for alle adopterte og for alle familier som har adoptert. Koordinatoren skal være en «førsteinstans» med kunnskap og oversikt over aktuelle instanser som finnes for å kunne gi god veiledning til dem som tar kontakt. Koordinatoren skal også bistå adopterte som ønsker å lete etter sin biologisk familie.

Monica Kristensen er ansatt som koordinator. Hun er godt i gang med å samle inn informasjon og kunnskap som eksisterer er om adopsjon. Etteradopsjonstjenesten kommer til å ha egen hjemmeside www.etteradopsjon.no . Denne lanseres til høsten samtidig som koordinator kommer til å være tilgjengelig på mail og telefon.