I 2016 ble 30 barn tildelt, hvorav 25 av dem rakk å komme til Norge i løpet av året. Antallet tildelinger er høyere enn vi hadde forventet, noe vi gleder oss stort over! Det er alltid sterkt å være vitne til at et barn, som har hatt en tøff start på livet sitt, får en ny mulighet, en ny start, ett nytt liv. Vi ønsker alle våre nybakte familier lykke til på reisen som ligger foran dem. Vi håper på mye kontakt og besøk på kontoret i årene som ligger foran dere.

En annen hyggelig utvikling er at den økonomisk situasjonen viser overskudd også i 2016.  InorAdopt ikke har økt sine adopsjonsgebyrer siden 2015,  noe det heller ikke legges opp til i 2017.

Ventetiden for tildeling i flere av våre samarbeidsland er svært kort. Aller raskest har det gått for de som venter på å adoptere gjennom 72 timers programmet i Kina, der har gjennomsnittlig ventetid vært i overkant av to måneder! Men Taiwan ligger ikke langt etter, gjennomsnittlig ventetid var 6 måneder! I Ungarn har også ventetiden fortsatt å gå ned, i 2016 var gjennomsnittet på 13 måneder. I disse landene følger ikke myndighetene et køsystem, men velger familie utfra behovet til et konkret barn. Unntaket er Bulgaria, hvor våre søkere har ventet på barnebeskjed i mer enn 5 år. Burkina Faso er vårt nyeste samarbeidsland, og vi ser frem til å kunne bringe hyggelige nyheter derfra.

Faktisk ventetid vil variere fra sak til sak, og i tillegg er det også forskjeller fra land til land på hvor lang tid det tar fra tildeling til man kan reise for å møte barnet sitt.

InorAdopt er nå i den hyggelige situasjon at vi har et stort behov for flere søkere til alle våre samarbeidsland! Spesielt gjelder dette for Taiwan, Ungarn og Burkina Faso. Dersom du går i adopsjonstanker så håper vi du tar kontakt med oss for å høre om hva som kan være aktuelt.

InorAdopt håper at 2017 blir et godt nytt adopsjonsår, et år hvor mange barn kan få muligheten til en god oppvekst her i Norge, og hvor mange flere familier vurderer adopsjon som en måte å bli foreldre på!