InorAdopt er svært stolte av vår leder Hanne Olsen som er blitt tildelt Kongens Fortjenestmedalje for sitt arbeid og innsats i InorAdopt! I mer enn 30 år har hun hatt et utrolig stort engasjement og pågangsmot i sitt virke. Via sitt viktige og dedikerte arbeid har Hanne bidratt til at over 1000 barn fra InorAdopts samarbeidsland har fått nye foreldre i Norge. Hun er en stor inspirator for oss alle og vi gratulerer med vel fortjent heder.

Ordføreren i Kristiansand, Arvid Grundekjøn skal forestå overrekkelsen ved en senere anledning.

InorAdopt’s Director, Hanne Olsen, has achieved The King’s Medal of Merit for dedicated work in InorAdopt! We are so incredible proud of her!