ForeningeneDen 6. februar 2014 møtte de tre adopsjonsforeningene statsråd Solveig Horne for å diskutere utfordringene i adopsjonsarbeidet.
Det var fire hovedtemaer for møtet:
– Den negative utviklingen i antall adopsjoner globalt og i Norge; årsaker og konsekvenser for foreningene.
– Økonomi og adopsjon; økte kostnader for søkerne, adopsjonsstøtten, den offentlige støtten til foreningene og behovet for mer ressurser til adopsjonsarbeidet i Bufdir.
– Arbeidet med nye land; behovet for å bistå land med å få bedre systemer, lang saksbehandlingstid for søknader og behov for at norske ambassader kommer mer på banen.
– Behovet for bedre offentlig oppfølging etter adopsjon; inkludert behov for et kompetansesenter for adopsjon, hjelp til unge adopterte som søker opprinnelse, m.v.

I møte med statsrådenMøtet ble holdt i en god tone og det var mange spørsmål og kommentarer fra politisk ledelse i departementet. Statsråden fikk også overrakt 2155 underskrifter fra kampanjen «Øk adopsjonsstøtten».
Dagsrevyen hadde et innslag om møtet og med en familie som sparer for å få råd til en adopsjon nummer to. Innslaget kan du se 23 minutter ut i sendingen på Dagsrevyen her.