Onsdag 27. november 2013 overleverte Verdens Barn og Adopsjonsforum 2 127 underskrifter fra kampanjen «Øk adopsjonsstøtten» til Familie- og kulturkomiteen på Stortinget.

Representantene lyttet interessert til hovedbudskapet om at adopsjonskostnadene øker kraftig når det er blitt færre adopsjoner. En økning i adopsjonsstøtten fra det foreslåtte (kr. 46 920) til folketrygdens grunnbeløp (kr. 85 245) ville bety mye for familier som adopterer.

Bevilgningen til adopsjonsstøtte er ikke blitt brukt opp de siste årene, så støtten kunne økes kraftig uten stor økning av budsjettposten. For 20 år siden dekket adopsjonsstøtten ca. 70-75 prosent av adopsjonskostnaden, men i dag dekker den bare ca. 30-33 prosent.

Adopsjonsforeningene påpekte også at nye offentlige gebyrer for legalisering av dokumenter, mangelfullt tilbud om adopsjonsforberedende kurs og sein saksbehandling for søknad om nye samarbeidsland også skaper store utfordringer for adopsjonsarbeidet.

De tre adopsjonsforeningene har også bedt om et møte med Barne- og likestillingsminister Solveig Horne for å diskutere adopsjonskostnadene og andre utfordringer, men har ennå ikke fått svar.

Den tredje foreningen, InorAdopt, kunne ikke delta på møtet på Stortinget, som ble arrangert på kort varsel.

Foto: Mia Gill Kristiansen