Forslaget til ny adopsjonslov NOU 2014:9 Ny adopsjonslov ble lagt fram i oktober 2014. Les utredningen her.

I desember sendte Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) utredningen på høring med frist 5. mars 2015.
Høringssvarene som er kommet inn kan leses på Departementes nettside.