Ungarnklubben sin samling i Hallingdal pinsehelgen 2015 er dessverre avlyst grunnet manglende oppmøte. Vi satser på å komme sterkere tilbake i 2016. Samlingen planlegges også da i pinsehelgen.

På vegne av Ungarnklubben
Nina N. Lyche