«Jeg er den jeg har blitt, ikke den jeg var eller den jeg kunne ha vært».

Temahefte «Jeg er meg» er ment å være en introduksjon til temaet «Ung og Adoptert». Det tar hovedsakelig for seg tanker omkring egen identitet.
Identitet er et stort og komplekst felt, og ved å vise hva ulike adopterte tenker om dette håper vi å kunne bidra til å sette i gang eller videreutvikle egne tanker om temaet. Temahefte er skrevet av Christina Violeta Thrane Storsve på oppdrag av de tre adopsjonsforeningene i Norge og er utgitt med økonomisk støtte fra Barne-, likestillings- og familiedirektoratet.

Heftet kan bestilles ved henvendelse til post@inoradopt.no eller lastes ned fra nettsiden her.

En oversikt over alle nedlastbare temahefter finner du her.