Sanden Media har laget korte filmer for å vise mangfoldet av ulike erfaringer og personlige opplevelser knyttet til ulike sider ved en adopsjon sett i fra den adoptertes perspektiv.

I filmene vil enkeltpersoner dele egne erfaringer og tanker rundt ulike tema. Dette for å synliggjøre hvor mange ulike sider det vil kunne være ved de samme prosesser. To personer vil kunne dele samme opplevelse, men ha vidt forskjellige erfaringer, opplevelser og ettervirkninger av denne; Ingen historie er lik!

Filmene er laget med støtte fra Barne,- ungdoms- og familiedirektoratet. Sanden Media er ansvarlige for innholdet. Det er foreløpig laget to filmer, men det jobbes med å finne midler til å lage flere slike filmer.

Denne filmen tar for seg betydningen av å få støtte og forståelse fra adoptivforeldre når man skal søke etter biologisk familie, og viser hvor viktig det er med åpenhet rundt dette temaet.

Filmene er sterke og gripende beretninger. Dersom du etter å ha sett filmene har behov for noen å snakke med, har du mulighet til å kontakte tjenesten Etteradopsjon. Les mer om tjenesten her: www.etteradopsjon.no