Bufdir har fått i oppdrag av Barne- og familiedepartementet å utrede hvordan adopterte og familiene deres skal følges opp etter adopsjon, og ønsker derfor gjerne at adopterte over 18 år deltar i en spørreundersøkelse og forteller om hvilke behov for hjelp og støtte de har hatt i ulike faser av livet.
Spørreundersøkelsen er rettet mot deg som er norskadoptert og mot deg som er adoptert fra utlandet. Spørreundersøkelsen er anonym og det tar om lag 10 til 15 minutter å svare. Fristen for å svare er 20. mai. 
 
Har du hatt behov for hjelp og støtte som kan ha sammenheng med det å være adoptert, med omsorgssituasjonen din før du ble adoptert eller med omsorgssituasjonen i din adoptivfamilie?
Har du tenkt at adoptivfamilien din har hatt behov for hjelp og støtte?
Og hvis så, fikk du og adoptivfamilien din den hjelpen og støtten som dere trengte?
Har du opplevd at støtteapparatet har behov for mer kunnskap om adopsjonsspesifikke temaer?
Bufdir vil gjerne høre fra deg, om dine erfaringer.
 
Din tilbakemelding er viktig for at Bufdirs forslag til departementet om etteradopsjonstiltak skal bli best mulig.
 
 
Her er link til spørreundersøkelsen.