Adopsjonsforum Søndre Nordland inviterer til aktivitets-/familiedag i Leirfjord lørdag 27.11.21

Invitasjonen sendes ut til Adopsjonsforums medlemmer, samt til medlemmer i Verdens Barn og Inoradopt.

Program:                                                    

Vi inviterer også i år til novembertreff med mye god mat og aktiviteter, på Ungdomshuset på Leines i Leirfjord. Det blir et sosialt familietreff med fine aktiviteter, og deretter middag.
Vårt treff vil være fra kl. 13- 16, og passer for store og små.
Det blir besøk i stallen/fjøset til Kajsa, og kanskje tursti med quiz.
Deretter blir det en stor og variert varmmatbufeet (mest fra Asia/Kina)

Ha gode og varme klær på/med.               

Hilsen styret i Adopsjonsforum Søndre Nordland                      

Kontakt for mer info: mobil Margaretha 99569836/ Kajsa 48024705

Mail: mli-karl@online.no                                                                    

Påmelding til en av oss innen 20.11.21