Antall tildelinger av barn fra Ungarn har hittil i år vært flere enn forventet, og ventetiden for søkerne ser ut til å bli kortere enn tidligere antatt. Konsekvensen er at listen med søkere som venter spent på tildeling av barn fra Ungarn har blitt kortere. Vi ønsker derfor nye søkere.

Antatt ventetid for nye søkere beregner vi nå til 1 til 2,5 år. Ettersom Ungarn «matcher» foreldre og barn så blir ventetiden noe uforutsigbar, og enkelte søkere må vente lengre enn andre.
Søkere som ønsker å adoptere fra Ungarn må ha godkjenning for barn i aldersgruppen 0-5 år.

Mer informasjon om Ungarn finner dere her.

InorAdopt har også behov for flere nye søkere på Taiwan, Christian Salvation Service (CSS). Siden InorAdopt startet opp samarbeidet med CSS har ventetiden i gjennomsnitt vært seks måneder. I likhet med i Ungarn «matches» det mellom barn og foreldre, og ventetiden vil derfor variere fra familie til familie. De som ventet kortest ventet i seks uker, mens de som ventet lengst ventet i 14 måneder. Søkere må imidlertid være forberedt på en ventetid på 6-18 måneder.

De fleste av barna som adopteres via CSS er i aldersgruppen 0-3 år, men de formidler også adopsjon av eldre barn.

Mer informasjon om Taiwan (CSS) finner dere her.

Ta gjerne kontakt med oss på telefon 38 10 59 50 eller post@inoradopt.no dersom dere har spørsmål om adopsjon fra disse to landene!