CSS i Taiwan informerer om at de for øyeblikket ikke kan ta imot nye adopsjonssøknader. Årsaken til dette er at det for tiden er mange familier som venter på å bli matchet med barn, samtidig som taiwanske myndigheter jobber for å fremme innenlandsadopsjon.

Inntaksstoppet for nye søkere vil ikke ha noe å si for de av våre familier som allerede har sin søknad hos CSS.

CSS vil vurdere situasjonen på nytt våren 2019, og holder oss oppdatert i forhold til om inntaksstoppet kan oppheves.