Etter den nye adopsjonsloven, som trådte i kraft 1. juli 2018, har det kommet en endring i forbindelse med gjennomføringen av Adopsjonsforberedende kurs. 
Det er nå et krav om at kurset skal være gjennomført før en søknad kan sendes til Bufetat. For å kunne delta på kurs trenger man en formidlingsbekreftelse fra en av adopsjonsorganisasjonene. 

Det hender at kursene blir fulle, så nye søkere bør søke om plass på kurs så raskt som mulig. 

Oversikt over når kursene for høsten 2018 holdes kan dere finne her. 

Kursene er gratis, men man må selv dekke eventuelle reiseutgifter til/fra kursstedet.
Alle kursene holdes på Gardermoen denne høsten.