Se dette rørende innslaget fra TVserien «vårt lille land» på TV2
http://www.tv2.no/2014/03/03/nyheter/vart-lille-land/innenriks/5375755#.UxcvHGbKy71