450
Rita Ellefsen
Jeg er kontaktperson i region Nord som omfatter Nordland, Troms og Finnmark fylke.
Jeg  bor i Bodø, er gift, er utdannet lærer/spesialpedagog og har adoptert en gutt fra Ungarn.
Tlf. 75 51 59 08