Adopsjonslovutvalget sin utredning NOU 2014:9 er nå sendt ut på høring.
Høringsfristen er satt til  5. mars 2015. Etter høringen vil barne-, likestillings- og inkluderingsministeren vurdere hvordan utredningen bør følges opp.

Les mer her.