Beklageligvis må vi informere om at torsdag den 27. november kunngjorde presidenten i Kenya på et kabinettmøte at all utenlandsadopsjon fra Kenya skal stanses med umiddelbar virkning.  Dette ble gjort uten noe forvarsel.  Vi har fremdeles ikke fått offisiell beskjed fra myndighetene i Kenya om dette.

InorAdopt jobber nå for fullt med å få avklaring i hva slags konsekvenser dette vil få for våre søkere som er i adopsjonsprosess i dette landet.