Ungarske myndigheter åpner opp for at adoptivsøkere som ikke kan motta forhåndsgodkjenning fra Bufetat om å adoptere barn fra 0 til 5 år, i stedet kan motta anbefaling fra InorAdopt om en lavere aldersramme!

Ta kontakt med kontoret for mer informasjon vedrørende dette.