Stine Sofie senteret i Grimstad

Stine Sofie Senteret er et mestringssenter for voldsutsatte barn og unge (0-18 år), deres trygge omsorgspersoner, samt søsken. Senteret er verdens første livsglede og mestringssenter for voldsutsatte barn, og har allerede hatt mange fornøyde brukere siden åpningen i august 2016.

Senteret ligger i Grimstad kommune og tilbyr seks dagers kursopphold med fokus på mestring og glede for hele familien. Her vil dere møte andre i lignende situasjon og sammen skape gode opplevelser i trygge rammer. Dere vil utvikle gode verktøy for hvordan best mulig håndtere en vanskelig situasjon, med fokus på økt mestring i hverdagen.

Uke 17 og 22 er spesielt forbeholdt fosterfamilier, beredskapsfamilier og adoptivfamilier, men en står helt fritt til å søke om opphold også ellers i året.

Opphold på Stine Sofie Senteret er helt kostnadsfritt. Dette inkluderer også reise til og fra kursstedet. Kursene består av ulike aktiviteter for voksne og barn, med en god blanding av faglig innhold og rekreasjon.

Kriterier for innvilget opphold

  • Utsatt for vold, overgrep eller opplevd vold i nær relasjon
  • Følgebrev fra Statens Barnehus, fastlege, behandlende terapeut, barnevernet, bistandsadvokat, krisesenter, støttesenter mot incest og seksuelle overgrep, adopsjonsorganisasjoner eller tilsvarende

Ønsker du mer informasjon eller har spørsmål ta kontakt på post@stinesofiesenteret.no eller ring 45 97 38 20.

Les mer om Stine Sofie senteret her: http://stinesofiesstiftelse.no/index.php?artID=532