SamarbeidslandBarn ankommet NorgeTildelte barn (ikke ankommet Norge)
Bulgaria31
Burkina Faso01
Kina40
Taiwan83
Ungarn174
Totalt329

InorAdopt fikk hjem 32 barn i 2017, noe som er 7 flere enn i 2016!

Ungarn:
Hele 17 barn , 10 gutter og 7 jenter, fra Ungarn har fått nye norske foreldre i år. Dette er det høyeste antallet hjemkomne barn på 15 år! Gjennomsnittlig alder på barna 3 år og 4 måneder.  Gjennomsnittlig ventetid i 2017 var i underkant av 15 måneder. Ytterligere 4 barn er tildelt og forventes hjem i løpet av første halvdel av 2018.

Taiwan:
8 barn fra Taiwan fikk nye foreldre i Norge i 2017, 6 jenter og 2 gutter. Barnas gjennomsnittsalder var 1 år og 3 måneder fra CSS og 2 år og 2 år og 9 måneder fra CWLF.
Familiene ventet i gjennomsnitt 8,5 måneder på tildeling fra CSS og cirka 16 måneder fra CWLF. Ytterligere 3 barn er tildelt, og forventes hjem i løpet av første halvdel av 2018.

Burkina Faso:
Vi fikk vår aller første tildeling fra Burkina Faso i 2017. En liten gutt på  rundt 1 år ble tildelt en norsk familie som hadde hatt sine dokumenter i landet cirka 10 måneder. Familien vil sannsynligvis få hentet hjem barnet sitt i løpet av første halvdel av 2018.

Bulgaria:
Fra Bulgaria  ble det endelig«våre» familier sin tur, og 3 barn (3 gutter) kom hjem i 2017. Gjennomsnittlig alder på barna var 2 år og 7 måneder. Gjennomsnittlig ventetid for disse familiene var på i underkant av 6 år.  Ytterligere 1 barn er tildelt, og vil komme hjem til Norge i januar 2018.

Kina:
Fra Kina kom det 4 barn, 1 jente og 3 gutter i 2017. Barnas gjennomsnittsalder ved tildeling var 3 år og 6 måneder. Den gjennomsnittlige ventetiden for familiene lå på 13,5 måneder og beregnes fra familiene var aktuelle for 72. timersprogrammet. InorAdopt avsluttet sitt samarbeid med Kina fra 1. januar 2018.