Gebyrene hos InorAdopt har vært uendret siden februar 2015, men på styremøte den 11. november vedtok styret å legge inn en liten økning i 2018 for Adopsjonsbeløp 1, del 1 og Adopsjonsbeløp 2

Følgende satser vil være gjeldene fra 1. 1. 2018:
Adopsjonsbeløp 1, del 1:        32 000,- (øker fra 30 000,-)
Adopsjonsbeløp 2:                  95 000,- (øker fra 93 000,-)

Øvrige gebyrer vil forbli uendret.