Lørdag 25.mars ble Generalforsamlingen for InorAdopt gjennomført via zoom!
Velkommen til Gunnar Wold som ble valgt inn som nytt styremedlem!

En spesiell takk til Nils Klevset for sin langvarig arbeid i InorAdopt, både for lokallaget og 8 år i styret! 

Referatet fra Generalforsamlingen kan leses her.