Grunnet koronasituasjonen, blir årets Generalforsamling avholdt digitalt lørdag 25. april klokka 15.30. 

Dagsorden:

1. Konstituering
2. Årsberetning
3. Årsregnskap
4. Fastsettelse av medlemskontingent  
5. Budsjettforslag
6. Valg

Ta kontakt med kontoret på post@inoradopt.no dersom du ønsker å delta og ha mulighet for å kunne stemme på Generalforsamlingen.  

Siren Høgtun (sign)                                       Anita Frydenlund Austdal (Sign)
Styreleder                                                        Daglig leder

Årsberetning og årsregnskap for 2019 kan leses her:

Årsregnskap 2019 

Årsberetning 2019