STED: Hotell Norge, Lillesand (adr: Strandgata 3 )
TID:       Lørdag 6. april 2019, kl. 15.30

Dagsorden:

1. Konstituering
2. Årsberetning
3. Årsregnskap
4. Innkomne forslag samt styrets forslag, endring i vedtekt § 4 §8; tidsfrist for forslag endring av vedtekt
5.  Fastsettelse av medlemskontingent  
6. Budsjettforslag
7. Valg

                                

Vel møtt!

Helge Noraas (sign)                                       Anita Frydenlund Austdal (Sign)
Styreleder                                                        Daglig leder

Årsberetning og årsregnskap for 2018 kan leses her:

ÅRSBERETNING 2018

Resultatregnskap 2018

Balanserapport 2018