[av_toggle_container initial=’0′ mode=’toggle’ sort=»]
[av_toggle title=’Ungarn’ tags=»]
Barna

De fleste barn er mellom 2 og 5 år gamle. Mulighet for søskenadopsjon. Ungarske myndigheter ønsker flere søkere som ønsker å adoptere eldre barn eller søskenflokker på 3.

Krav

Søkerne må være åpne for å adoptere barn med anmerkninger på helse eller utvikling.  Søkerne må være gift. Søkerne må ha en godkjenning for adopsjon av barn i alderen 0 – 5 år. Dette gjelder både for ett barn og søsken.

Ventetid

Ventetiden beregnes fra søknaden sendes til Ungarn.
Ventetiden for helt nye søkere ser ut til å bli fra 1 – 2,5 år.
Ventetiden på utreise etter tildeling vil variere, men ligger vanligvis mellom 3-5 uker.

Reise og opphold

Oppholdstiden i Ungarn vil være om lag 5 – 6 uker.

Kapasitet

Vi har stor kapasitet til å ta imot nye søkere.
[/av_toggle]
[av_toggle title=’Bulgaria’ tags=»]
Barna

De fleste barn er mellom 2 og 5 år gamle. Mulighet for søskenadopsjon.
Ungarske myndigheter ønsker flere søkere som ønsker å adoptere eldre barn eller søskenflokker på 3.

Krav

Søkerne må være gift og norske statsborgere.

Ventetid

Ventetiden beregnes fra registrering i Bulgaria og anslås til å være rundt 5 år.

Reise og opphold

Det kreves 2 reiser til Bulgaria av cirka 1 ukes varighet. 1.reise er like etter tildeling. 2. reise, hvor en henter barnet, finner sted 4 – 6 måneder senere.

Kapasitet

Ta kontakt med kontoret dersom dere ønsker å adoptere fra Bulgaria.
[/av_toggle]
[av_toggle title=’Kina’ tags=»]
Barna

De fleste barn er mellom 2 og 5 år gamle. Mulighet for søskenadopsjon.
Ungarske myndigheter ønsker flere søkere som ønsker å adoptere eldre barn eller søskenflokker på 3.

Krav

Søkerne må være gift og norske statsborgere.

Ventetid

Ventetiden beregnes fra registrering i Bulgaria og anslås til å være rundt 5 år.

Reise og opphold

Det kreves 2 reiser til Bulgaria av cirka 1 ukes varighet. 1.reise er like etter tildeling. 2. reise, hvor en henter barnet, finner sted 4 – 6 måneder senere.

Kapasitet

Ta kontakt med kontoret dersom dere ønsker å adoptere fra Bulgaria.
[/av_toggle]
[av_toggle title=’Taiwan CSS’ tags=»]
Barna

De fleste barn er mellom 2 og 5 år gamle. Mulighet for søskenadopsjon.
Ungarske myndigheter ønsker flere søkere som ønsker å adoptere eldre barn eller søskenflokker på 3.

Krav

Søkerne må være gift og norske statsborgere.

Ventetid

Ventetiden beregnes fra registrering i Bulgaria og anslås til å være rundt 5 år.

Reise og opphold

Det kreves 2 reiser til Bulgaria av cirka 1 ukes varighet. 1.reise er like etter tildeling. 2. reise, hvor en henter barnet, finner sted 4 – 6 måneder senere.

Kapasitet

Ta kontakt med kontoret dersom dere ønsker å adoptere fra Bulgaria.
[/av_toggle]
[av_toggle title=’Taiwan CWLF’ tags=»]
Barna

De fleste barn er mellom 2 og 5 år gamle. Mulighet for søskenadopsjon.
Ungarske myndigheter ønsker flere søkere som ønsker å adoptere eldre barn eller søskenflokker på 3.

Krav

Søkerne må være gift og norske statsborgere.

Ventetid

Ventetiden beregnes fra registrering i Bulgaria og anslås til å være rundt 5 år.

Reise og opphold

Det kreves 2 reiser til Bulgaria av cirka 1 ukes varighet. 1.reise er like etter tildeling. 2. reise, hvor en henter barnet, finner sted 4 – 6 måneder senere.

Kapasitet

Ta kontakt med kontoret dersom dere ønsker å adoptere fra Bulgaria.
[/av_toggle]
[av_toggle title=’Burkina Faso’ tags=»]
Barna

De fleste barn er mellom 2 og 5 år gamle. Mulighet for søskenadopsjon.
Ungarske myndigheter ønsker flere søkere som ønsker å adoptere eldre barn eller søskenflokker på 3.

Krav

Søkerne må være gift og norske statsborgere.

Ventetid

Ventetiden beregnes fra registrering i Bulgaria og anslås til å være rundt 5 år.

Reise og opphold

Det kreves 2 reiser til Bulgaria av cirka 1 ukes varighet. 1.reise er like etter tildeling. 2. reise, hvor en henter barnet, finner sted 4 – 6 måneder senere.

Kapasitet

Ta kontakt med kontoret dersom dere ønsker å adoptere fra Bulgaria.
[/av_toggle]
[/av_toggle_container]

[av_hr class=’default’ height=’50’ shadow=’no-shadow’ position=’center’ custom_border=’av-border-thin’ custom_width=’50px’ custom_border_color=» custom_margin_top=’30px’ custom_margin_bottom=’30px’ icon_select=’yes’ custom_icon_color=» icon=’ue808′]

[av_one_full first]
[av_table purpose=’tabular’ caption=’For alle samarbeidslandene er det en forutsetning at søkerne behersker engelsk.’ responsive_styling=’avia_scrollable_table’]
[av_row row_style=’avia-heading-row’][av_cell col_style=’avia-highlight-col’][/av_cell][av_cell col_style=’avia-desc-col’]Barna[/av_cell][av_cell col_style=’avia-desc-col’]Krav[/av_cell][av_cell col_style=’avia-desc-col’]Ventetid[/av_cell][av_cell col_style=’avia-desc-col’]Reise og opphold[/av_cell][av_cell col_style=’avia-desc-col’]Kapasitet[/av_cell][/av_row]
[av_row row_style=»][av_cell col_style=’avia-highlight-col’]Ungarn[/av_cell][av_cell col_style=’avia-desc-col’]De fleste barn er mellom 2 og 5 år gamle. Mulighet for søskenadopsjon.
Ungarske myndigheter ønsker flere søkere som ønsker å adoptere eldre barn eller søskenflokker på 3.[/av_cell][av_cell col_style=’avia-desc-col’]Søkerne må være åpne for å adoptere barn med anmerkninger på helse eller utvikling. Søkerne må være gift.
Søkerne må ha en godkjenning for adopsjon av barn i alderen 0 – 5 år. Dette gjelder både for ett barn og søsken.[/av_cell][av_cell col_style=’avia-desc-col’]Ventetiden beregnes fra søknaden sendes til Ungarn.
Ventetiden for helt nye søkere ser ut til å bli fra 1 – 2,5 år.
Ventetiden på utreise etter tildeling vil variere, men ligger vanligvis mellom 3-5 uker.[/av_cell][av_cell col_style=’avia-desc-col’]Oppholdstiden i Ungarn vil være om lag 5 – 6 uker[/av_cell][av_cell col_style=’avia-desc-col’]Vi har stor kapasitet til å ta imot nye søkere.[/av_cell][/av_row]
[av_row row_style=»][av_cell col_style=’avia-highlight-col’]Bulgaria[/av_cell][av_cell col_style=’avia-desc-col’]Barna er gjerne fra 2 år og oppover.
Det er i tillegg behov for søkere som kan adoptere barn med spesielle behov, man må da gi beskjed til myndighetene hva man er åpen for av helseutfordringer.
Mulighet for søskenadopsjon. Laveste aldersramme en kan bli godkjent for er 0 – 3 år for ett barn og 0 – 5 år for søsken.[/av_cell][av_cell col_style=’avia-desc-col’]Søkerne må være gift og norske statsborgere.[/av_cell][av_cell col_style=’avia-desc-col’]Ventetiden beregnes fra registrering i Bulgaria og anslås til å være rundt 5 år.[/av_cell][av_cell col_style=’avia-desc-col’]Det kreves 2 reiser til Bulgaria av cirka 1 ukes varighet. 1.reise er like etter tildeling. 2. reise, hvor en henter barnet, finner sted 4 – 6 måneder senere.[/av_cell][av_cell col_style=’avia-desc-col’]Ta kontakt med kontoret dersom dere ønsker å adoptere fra Bulgaria.[/av_cell][/av_row]
[av_row row_style=»][av_cell col_style=’avia-highlight-col’]Kina[/av_cell][av_cell col_style=’avia-desc-col’]InorAdopt jobber med 72-timersprogrammet. De fleste barna her er mellom 0-5 år. Laveste aldersramme en kan bli godkjent for er 0 – 3 år.[/av_cell][av_cell col_style=’avia-desc-col’]Krav_fra_Kina_av_1.5.2007[/av_cell][av_cell col_style=’avia-desc-col’] For 72- timers programmet er det ingen fast ventetid.
Utreise 1 – 2 mnd etter godkjenning i Faglig Utvalg.[/av_cell][av_cell col_style=’avia-desc-col’]Oppholdstid ca. 10 – 14 dager.[/av_cell][av_cell col_style=’avia-desc-col’] Vi tar imot nye søkere som er aktuelle for 72-timersprogrammet.[/av_cell][/av_row]
[av_row row_style=»][av_cell col_style=’avia-highlight-col’]Taiwan CSS[/av_cell][av_cell col_style=’avia-desc-col’]Barna er ofte rundt 1 år, men kan være eldre. Søskenadopsjon og adopsjon av barn med ekstra omsorgsbehov kan være aktuelt.
Laveste aldersramme en kan bli godkjent for er 0 – 3 år.[/av_cell][av_cell col_style=’avia-desc-col’]Søkerne må være under 45 år vært gift minst i 5 år. Ikke mer enn ett barn i familien fra før. Søkerne må være norske statsborgere. Søkerne må ha et kristent livssyn og delta aktivt i et kirkesamfunn. BMI under 30.Ved adopsjon av eldre barn gjelder andre krav mht. alder på søkere og antall barn i familien fra før.[/av_cell][av_cell col_style=’avia-desc-col’]Ventetid for tildeling av barn beregnes fra registrering hos CSS og vil variere fra sak til sak. Antatt ventetid er 6 – 18 måneder, men snittet i 2015 var på 5 måneder.
Etter tildeling, må man på grunn av rettsprosessen i landet vente opptil 8 måneder før utreise.[/av_cell][av_cell col_style=’avia-desc-col’]Oppholdstiden i landet vil variere fra 1 til 6 uker. Det kan i enkelte tilfeller være aktuelt med to reiser i forbindelse med rettsprosessen.[/av_cell][av_cell col_style=’avia-desc-col’]Vi har stor kapasitet til å ta imot nye søkere.[/av_cell][/av_row]
[av_row row_style=»][av_cell col_style=’avia-highlight-col’]Taiwan CWLF[/av_cell][av_cell col_style=’avia-desc-col’]Søkerne må være forberedt på at barna har helseutfordringer eller kommer fra familier med belastet bakgrunn.[/av_cell][av_cell col_style=’avia-desc-col’]Søkerne må ha vært gift i 3 år og må være norske statsborgere.
Søkerne må ha en godkjenning for adopsjon av barn i alderen 0 – 5 år.[/av_cell][av_cell col_style=’avia-desc-col’]Ventetid for tildeling av barn beregnes fra registrering hos CWLF og vil variere fra sak til sak. Forventet ventetid er 12 – 24 måneder. Etter tildeling, må man på grunn av rettsprosessen i landet vente opptil 8 måneder før utreise.[/av_cell][av_cell col_style=’avia-desc-col’]Oppholdstiden i landet vil være ca. 4 uker. Det kan i enkelte tilfeller være aktuelt med to reiser i forbindelse med rettsprosessen.[/av_cell][av_cell col_style=’avia-desc-col’]Vi tar i mot nye søkere.[/av_cell][/av_row]
[av_row row_style=»][av_cell col_style=’avia-highlight-col’]Burkina Faso[/av_cell][av_cell col_style=’avia-desc-col’]Barna er ofte mellom 2- 3 år. Mulighet for søskenadopsjon, men det forekommer sjeldent. Laveste aldersramme en kan bli godkjent for er
0 – 3 år.[/av_cell][av_cell col_style=’avia-desc-col’]Ekteskapets lengde minst 5 år. En av søkerne må være minst 30 år. Maksimum alder er 50 år.
Kan kun ha maksimalt ett barn fra før.
Krav om infertilitet.[/av_cell][av_cell col_style=’avia-desc-col’]Ventetid beregnes fra søknaden sendes til Burkina Faso, og vil sannsynligvis være rundt 3 år. Ventetid fra tildeling til utreise er på cirka 5-8 måneder.[/av_cell][av_cell col_style=’avia-desc-col’]Oppholdstiden i landet vil være på cirka 2-3 uker.[/av_cell][av_cell col_style=’avia-desc-col’]Vi har stor kapasitet til å ta imot nye søkere.[/av_cell][/av_row]
[/av_table]
[/av_one_full]