MEDLEMSKONTINGENT
årlig fra 01.01 til 31.12
Kr. 750,-
INNMELDINGSGEBYR
Forfaller ved mottak og aksept av registreringsskjema
Kr. 5000,-
REGISTRERINGSGEBYR
Forfaller når registreringsskjema er registrert og behandlet
kr. 7000,-
ADOPSJONSBELØP 1 – Del 1
Forfaller ved godkjenning i Bufetat.
kr. 42.000,-
ADOPSJONSBELØP 1 – Del 2
Forfaller før dokumentene sendes til utlandet
Kr. 61.000,-
RISIKOFOND
Forfaller ved godkjenning i Bufetat
Kr. 2.000,-
ADOPSJONSBELØP 2 – VED TILDELING
Forfaller ved tildeling.
Kr. 95.000,-
Forannevnte kostnader er for ett adoptert barn. Ved søskenadopsjon er tilleggskostnadene for hvert barn følgende (betales samlet ved tildeling)
RISIKOFOND
(søskentillegg)
Kr. 2.000,-
ADOPSJONSBELØP 2
(søskentillegg)
Kr. 95.000,-