Av og til blir det ikke helt som man har tenkt seg!

Adopsjonsforeningen ønsker velkommen til samtalekveld og forelesning om det å være foreldre til barn og unge med ulike utfordringer og behov. Om foreldreskapet som kan variere mellom håp og fortvilelse og om vansker med å vite hva som kan være adopsjonsrelatert og å få støtte i det.

«Når ingenting annet hjelper er det vår jobb å hjelpe foreldre og omsorgspersoner til å takle å stå i det som er vanskelig og bare bruke sine krefter på å elske sitt barn. Og noen ganger må vi også hjelpe dem til å forstå at de har gjort alt de kan – for å ha styrke til å gå videre. Det er mulig å flytte fokus og skape seg et verdig liv, selv om det føles håpløst»
Gunilla Cederholm Wilhelmsson, Lainio Centret – Adoption & Familjekompetens

Kvelden ledes av Gunilla Cederholm Wilhelmsson som er psykoterapeut og familieterapeut og har arbeidet i 30 år med å gi støtte til adopterte barn og adoptivfamilier.  Gunilla er grunnleggeren av Lainio sentrum – Adopsjon & Family Kompetanse og spesialiserer
seg på å hjelpe adoptivfamilier der barn og ungdommer har ulike typer vansker og ofte i kombinasjon med tilknytningsproblematikk. Utgangspunktet for jobben er løsningsfokusert med utgangspunkt i hele familiens situasjon. «Barna er som de er – hvordan gjør vi det beste ut av situasjonen for hele familien?» I løpet av kvelden deler Gunilla sine tanker og erfaringer fra sitt arbeidet i å støtte adoptivfamilier. Les mer om Gunilla her

Gunilla snakker blant annet om dette:
-Adopsjonsrelatert eller ikke- hva er hva?
-Tilknytning og tilknytningsskader
-Tidlig seperasjon og dens virkninger på utvikling og atferd
-Forbudte tanker og følelser- det ble ikke slik vi hadde tenkt
-Foreldre støtte og strategier for å takle – og å gjenoppdage gleden

Kvelden retter seg spesielt mot foreldre til barn som har ulike utfordringer med sosialt samspill, konsentrasjonsvanskeligheter, hyperaktivitet eller andre typer adferdsproblematikk

Det vil være mulighet for rådgivingssamtale med Gunilla i forbindelse med foredraget i Trondheim. Rådgivningen kan bestilles direkte hos Gunilla via e-post: Adoption.familj@telia.com og tilbys medlemmer i alle tre adopsjonsforeninger til en redusert pris.

TRONDHEIM ONSDAG 4. NOVEMBER KL. 18.00 – 21.00

NB! Nytt møtested: Nidarvoll skole, Bratsbergvegen 18, 7037 Trondheim

Send påmelding til Aruna Vegdal i Adopsjonsforum: AMV@adopsjonsforum.no  innen 28. oktober.
Oppgi navn og hvilken forening du er medlem av. Medlemmer av foreningene prioriteres og har gratis inngang. Dersom det er plass kan ikke-medlemmer delta og betale kr. 100 ved inngangen.

Arrangmentet er i regi av de tre adopsjonsforeningene v/ Adopsjonsfaglig Utvalg og foreningenes lokalavdelinger i Trondheim.

VEL MØTT!