I Stortingets møte den 18. mars ble det vedtatt endringer i Adopsjonsloven.  Lovvedtak 42
Les debatten fra Stortinget her