Bufdir og Bufetat har nylig publisert ny hjemmeside hvor det er mer  informasjon om adopsjon enn tidligere. Adressen til hjemmesiden er www.bufdir.no