Høsten 2024 tilbyr Bufetat, region øst, to kurs for foreldre med adoptivbarn under 18 år.

 

Hvem kan delta?

Kurset er for alle som har adoptert barn fra utlandet eller spedbarn født i Norge. Barnet må være under 18 år når du melder deg på. Foreldrepar oppfordres til å delta sammen.

 

Hva lærer du på kurset?

Alle adopterte barn har opplevd brudd i relasjonen til viktige omsorgspersoner. I tillegg kan de ha opplevd andre traumatiske hendelser og blitt påført stressbelastninger. Slike livserfaringene kan prege barnet i et livsløpsperspektiv.

Gjennom kurset vil du lære om hvordan du, ut fra et traumeperspektiv, kan forstå barnas følelser og atferd, og hvordan du kan forstå egne reaksjoner.

Kurset består av teori og undervisning, egenrefleksjon og gruppeoppgaver. Du får også refleksjonsoppgaver som du kan jobbe med etter samlingene.  

På kurset går vi gjennom følgende temaer: Mine og barnets spor, traumer og omfattende stress, konsekvenser av traumer og omfattende stress, å skape trygghet i en stresset kropp, å møte følelser og atferd, og det å høre til.

 

Tid og sted for de to kursene

Kurs 1: Helgesamling 19-20 oktober og 16-17 november:

  • Lørdager kl. 10:00 – 17:30 og søndager kl. 10:00 – 14:00.

Helgesamlingene holdes på Scandic St.Olavs plass i Oslo (endring kan skje).

 

Kurs 2: Kombinert helgesamling og to ettermiddagssamlinger:

  • Ettermiddags-samling 1: Onsdag 9. oktober kl. 14:00-17:00.
  • Helgesamling 19-20 oktober (Lørdag og søndag kl. 10:00 -17:30).
  • Ettermiddags-samling 2: Onsdag 6. november kl. 14:00-17:00.

Ettermiddagssamlingene holdes hos Bufetat region Øst, Kanalveien 18, 2004 Lillestrøm (Inngang B, 5 etasje). Helgesamlingen holdes på Scandic St.Olavs plass i Oslo (endring kan skje).

 

Kostnader

Kurset er gratis og inkluderer lunsj, vann og kaffe/te. Du må dekke mineralvann selv.

Du må dekke eventuelle reisekostnader selv.

 

For de som ønsker å overnatte:                                                                                                  

For de som ønsker å overnatte på Scandic St.Olavs plass under helgesamlingen/e er det en egenandel for overnatting. Egenandel for overnatting er kr: 1500,- per par og kr. 750,- for enslig. Egenandelen gjelder for én natt (lørdag til søndag) og dekker overnatting, frokost og felles middag lørdag.

(Du kan velge om du vil overnatte én eller begge netter (lørdag til søndag) på kurs 1. Ønskes overnatting begge netter på kurs 1 øker egenandelen til kr: 3000,- per par og kr. 1500,- for enslig).

Ønskes overnatting utover lørdag til søndag bestilles og dekkes dette selv.

 

Påmelding til kurs

Påmeldingsskjema legges ut på denne nettsiden innen 15. august 2024.

De som ønsker overnatting, vil få en kode som skal brukes for å booke rom på hotellet.

 

Frist for påmelding til kurs

Frist for påmelding til kurs er 1. september. Påmeldingen er bindende.

 

Kontakt

Bufetat, region øst, Kompetansetjenesten for adopsjon

Telefon: 466 16 603

Åpningstider fra 1. august: kl. 10–14 tirsdag, onsdag, torsdag og fredag.