Vi har nylig fått vår første tildeling fra Burkina Faso! Familien ventet kun 10 måneder fra søknaden ble sendt til landet til de fikk tildelt en liten og frisk gutt på 1 år!
Det er mange foreldreløse barn i Burkina Faso som trenger en ny familie, og vi håper at mange flere norske familier ønsker å søke om adopsjon fra dette landet.

Ta kontakt med Line  (direktenummer 38 10 59 58) eller Bente (direktenummer 38 10 59 53) for mer informasjon om adopsjon fra Burkina Faso!