SamarbeidslandBarn ankommet NorgeTildelte barn (ikke ankommet Norge)
Bulgaria61
Burkina Faso03
Taiwan45
Ungarn101
Totalt2010

Ungarn:
10 barn , 7 gutter og 3 jenter, fra Ungarn fikk nye foreldre i Norge i 2018. Gjennomsnittlig alder på barna ved tildeling var 3 år og 3 måneder.  Gjennomsnittlig ventetid i 2018 var cirka 8  måneder.  Ytterligere 1 barn er tildelt, og forventes hjem i starten av 2019. 

Taiwan:
4 barn, 2 jenter og 2 gutter, fra Taiwan fikk nye foreldre i Norge i 2018. Barnas gjennomsnittsalder var 9 måneder fra CSS og 5 år og 1 måned fra CWLF da barna ble tildelt.
Familiene ventet i gjennomsnitt 1 år og 5 måneder på tildeling fra CSS og kun 3 måneder fra CWLF. Ytterligere 5 barn er tildelt, og forventes hjem i løpet av 2019. 

Burkina Faso:
Ingen barn er kommet hjem fra Burkina Faso i 2018. Vi fikk 2 nye tildelinger i 2018, og gjennomsnittlig alder på disse barna var 1 år og 7 måneder ved tildeling. Begge familiene hadde hatt sine dokumenter i Burkina Faso  cirka 6 måneder før de fikk tideling.  De tre barna som nå er tildelte forventes å komme hjem til Norge i 2019. 

Bulgaria:

6 barn, 4 gutter og 2 jenter, fra Bulgaria fikk nye foreldre i Norge i 2018. Gjennomsnittlig alder på barna var 1 år og 8 måneder ved tildeling. Gjennomsnittlig ventetid for disse familiene var på cirka 6 år og 2 måneder.  Ytterligere 1 barn er tildelt, og vil komme hjem til Norge i 2019.