TV2 har laget en reportasje om synkende interesse for adopsjon.
Daglig leder ved InorAdopt, Hanne Olsen forteller at vi svært gjerne skulle hatt flere søkere, men tror at mange vegrer seg fordi de tror adopsjon kan ta svært lang tid.
InorAdopt sier imidlertid at de har flere samarbeidsland hvor prosessen kan gå raskt, blant annet ved adopsjon fra Taiwan og Kenya. Les hele reportasjen her.