Kjære alle medlemmer!

Vi har i ettermiddag mottatt følgende e-post fra Bufdirs avdelingsdirektør, Kristin Ugstad Steinrem:

«Jeg vil med dette informere dere om at vi jobber med vurdering og mulig anbefaling om midlertidig stans av utenlandsadopsjoner til Norge så lenge arbeidet til granskningsutvalget pågår. En slik vurdering har vi jobbet med siden i sommer og den vil bli sendt departementet før jul. Vi har ikke informert om dette utad tidligere, men informasjonen er i dag gitt til VG under et intervju Bufdirs direktør hadde med dem i morges. Jeg ønsker derfor å orientere dere før saken kommer på trykk, slik at dere er orientert.».

InorAdopt har ikke blitt informert om noe av det som kommer frem i e-posten før 30 minutter før saken ble publisert i VG. Det er svært beklagelig at vi mottok denne beskjeden så sent at vi ikke rakk å informere våre familier før nyheten ble publisert. 

Vi understreker at vi ikke har noe spesifikk informasjon om hva vurderingen og anbefalingen til Bufdir vil innebære, men ønsker å være til stede for å gi støtte til dere som trenger det. InorAdopt har, sammen med Adopsjonsforum og Verden barn, bedt om et snarlig møte med Bufdir og barne- og familieminister Toppe.

Vi har forståelse for at dette skaper uro og bekymring, og skal gjøre så godt vi kan for å ivareta dere som blir berørt av dette. Har du behov for å komme i kontakt med oss ber vi om at du enten ringer oss eller sender oss en e-post på post@inoradopt.no , så kontakter vi deg så snart vi har mulighet.