Det er en stor glede for oss at vi endelig kan ta i mot søkere til vårt nye samarbeidsland Tsjekkia! 

Barna i Tsjekkia som trenger nye foreldre er oftest barn med rom-bakgrunn, i alderen 3-5 år ved tildeling. Barna bor enten i fosterhjem eller på små barnehjem.
Det vil være mulig å adoptere søsken.
Hovedårsaken til at barna adopteres til utland fra Tsjekkia er den sosiale stigmatiseringen rombefolkningen opplever. 

Som søker må man forvente at barna som blir tildelt kan ha helseutfordringer som forsinkelser i utvikling, f.eks. språklig, motorisk og/eller sosialt, mulig prematur fødsel, lav fødselsvekt samt at det kan ha vært misbruk av hovedsakelig metamfetamin under svangerskapet.
Dere som søkere skal fylle ut et dokument til myndighetene hvor dere får mulighet til å utdype både i svar og ved avkrysning hvem dere er og hva dere ev. vil kunne være åpne for av mulig helsebakgrunn hos barnet.

Tsjekkia er åpne for både søkerpar av ulike kjønn og enslige søkere.

Tsjekkiske myndigheter, UMPOD, stiller krav til at søkere som ønsker å adoptere fra landet har god helse, fysisk og psykisk, samt at par som søker sammen må være gift når dokumenter sendes til utlandet. Det er ingen krav til lengde på ekteskap.
Alder hos søkere må stå i forhold til alderen på barna som blir tildelt, så er du/dere fra 45 år og oppover, ta kontakt med oss for en avklaring. 

Ventetid for tildeling av barn etter at man er godkjent som søker hos tsjekkiske myndigheter er for øyeblikket antatt å være 2-3 år, avhengig av alder hos søker/søkere, åpenhet for helseutfordringer og eventuelle barn i familien fra før.
Ventetid fra tildeling til utreise er ca. to måneder, og søkere må oppholde seg i landet i ca. to måneder, til alle rettsprosesser er gjennomført.
Under oppholdet i Tsjekkia vil våre familier være i de tryggeste hender hos svært kompetente og hjertevarme representanter fra UMPOD. Vi er imponert over den grundighet og tilrettelegging UMPOD, ved sine psykologer, har for tilknytningsprosessen mellom barnet og foreldre under oppholdet i Tsjekkia. 

Er du/dere nysgjerrige på adopsjon fra Tsjekkia, ta gjerne kontakt med Line på tlf. 38 10 59 58 eller mail line@inoradopt.no for mer informasjon! 

Podívejte se na všechny síly!
(Vi gleder oss til fortsettelsen!)