Fra 1. februar 2015 ble systemet for å søke om adopsjon endret. Ansvaret for utredning av søkere og skriving av sosialrapport ble flyttet fra kommunene til Bufetats regionkontorer (Fosterhjemstjenesten).

Har dette vært en endring til det bedre?

For å finne svar på dette er det ønskelig at flest mulig søkere som har startet opp adopsjonsprosessen i perioden 2013 – januar 2015 og søkere som har startet opp fra februar 2015 til nå svarer på en enkel spørreundersøkelse.

Den kan besvares på få minutter, og du finner den her:https://response.questback.com/adopsjonsforum/afvbia2016

Det er Adopsjonsforum som gjennomfører undersøkelsen og de ønsker at søkere i Verdens Barn og InorAdopt også fyller den ut. Alle besvarelser er anonyme og kan ikke spores til den enkelte deltaker.