Tema for kvelden er traumebevisst omsorg, og foredragsholder er Christin Weiss.

Sted: Ingeniørenes hus, Kronprinsens gate 17, Oslo Tid: 18.10 kl. 18:00 – 21:00

Det vil også være mulig å streame temakvelden. 

Vi ønsker med dette å sette fokus på hva tidlige påkjenninger kan føre til, og hvordan vi kan bruke nyere kunnskap om utviklingstraumer / komplekse traumer for å forstå og hjelpe til en positiv utvikling.

Christin Weiss er psykologspesialist, med god kjennskap til spesialisthelsetjenesten for barn og unge. Weiss har fartstid i BUP fra 2012 og fra Østbytunet – senter for behandling og fagutvikling – siden 2019 (NKS Viken Midt). Østbytunet er en døgninstitusjon for barn og unge innen psykisk helsevern, som siden 2015 har arbeidet med å oversette nyere kunnskap om utviklingstraumatisering til praksisendring ved institusjonen og den tilhørende skolen gjennom prosjektet «Fra ALARM til ro». Arbeidet med dette har ført til flere positive endringer for barna (og de voksne) ved institusjonen, som vi nå ser at andre instanser, som skoler og barnevern, er interesserte i.

Velkommen til temakveld i regi av Adopsjonsforum, Viken lokalavdeling.

Enkel servering.

Arrangementet er gratis for medlemmer i adopsjonsforeningene, for ikke-medlemmer er prisen kr. 100.- Det er mulig å betale med Vipps eller ved inngangen.

Påmelding til viken@adopsjonsforum.no innen 14.10.21, gjelder både fysisk oppmøte og streaming.