Et forskningsprosjekt om adopterte fra Øst-Europa vil bli satt i gang rett etter påske. Tenåringer som bl.a. er adoptert fra Ungarn og Bulgaria  (og deres foreldre) er målgruppen.

Adopsjonsforum og InorAdopt bistår i datainnsamlingen.

Datainnsamlingen vil forgå i to omganger. Først vil foreldrene motta et spørreskjema. Når disse er samlet inn sendes det et spørreskjema til ungdommene. Begge spørreskjemaene vil bli sendt som e-post.

I Norge er det Institutt for spesialpedagogikk ved Universitet i Oslo som gjennomfører prosjektet som er et samarbeidsprosjekt mellom Frankrike, Italia, Spania og Norge.

Undersøkelsen rettes mot ungdommer i alderen 14 – 18 år (født mellom 1999 og 2004) og deres foreldre. Familier som har adoptert barn fra Øst-Europa (Russland, Polen, Ungarn og Bulgaria) er primær målgruppe, og målet er å få flest mulig av disse til å besvare undersøkelsen.  I tillegg vil et tilfeldig og mindre utvalg av ca. 100 tilsvarende familier som har adoptert fra Colombia bli brukt som sammenligningsgruppe.

Førsteamanuensis Steinar Theie håper at alle familier som har tenåringer i målgruppen vil svare på undersøkelsen.  Tenåringene og foreldrene skal svare uavhengig av hverandre på et elektronisk spørreskjema de får tilsendt.  Fokus vil være på hvordan det er å være adoptert i Norge, erfaringer med det å ha en adoptert ungdom, og om situasjonen hjemme, på skolen og i fritiden.

I Norge gjennomføres undersøkelsen i samarbeid med Adopsjonsforum og InorAdopt. For de familiene som fortsatt er aktive medlemmer har vi full oversikt, men om familiene har meldt seg ut eller har flyttet er det gjort en del «detektivarbeid» for å spore opp riktige adresser og e-post.  Familiene vil bli kontaktet per e-post, og det er ønskelig å få inn alle svarene i løpet av ca. 1 måned.