Det jobbes med å få gode avklaringer og løsninger når det gjelder adopterte og pass.

Les mer om saken på Bufdir sine hjemmesider her.