InorAdopt følger naturligvis nøye med på Corona-utviklingen i våre samarbeidsland, og da spesielt med tanke på om situasjonen vil kunne  få betydning for adopsjonsprossessen til norske familier. Foreløpig er det ikke kommet noe informasjon om at adopsjonsarbeidet stoppes opp i noen av samarbeidslandene våre grunnet koronaviruset. I forhold til eventuell utsettelse på planlagte hentereiser har vi fortsatt et håp om at dette vil gå som planlagt for  familier som skal reise til Ungarn og Bulgaria da det fortsatt ikke er kommet informasjon som tilsier noe annet. Men, som i andre land, er det fortsatt en uavklar situasjon hvor det stadig gjøres  løpende vurderinger av myndighetene i landene. For Taiwan har vi dessverre fått informasjon om at planlagte hentereiser fra i dag stoppes på ubestemt tid, både pga. nasjonale reiseråd, samt med tanke på de samværsformene en hentereise vil innebære.

InorAdopt vil holde aktuelle familier som venter på reisedato oppdaterte om situasjonen i det konkrete landet de skal reise til.