ENDRINGER I ETTERADOPSJON.NO FRA 9. JANUAR 2023
 
I statsbudsjettet for 2023 har Barne- og familiedepartementet vedtatt at de ønsker å utvikle foreldreveiledningskurs for adoptivforeldre, samt bistå adopterte i søk etter opprinnelse. Bufdir vil få i oppdrag å utvikle disse tiltakene i løpet av 2023.
Med dette er det også bestemt at koordinatorstillingen hos Etteradopsjon.no skal avvikles.
 
I overgangsfasen mens de nye tilbudene etableres vil InorAdopt, med finansiering fra Bufdir, drifte Etteradopsjon.no med et redusert tilbud.
Man kan henvende seg til tjenesten via e-post post@etteradopsjon.no eller telefon 38105952.
Henvendelsene vil bli besvart av ansatte hos InorAdopt.
 
Hjemmesiden www.etteradopsjon.no vil fremdeles være operativ.
 
Telefonhenvendelser vil bli besvart:
Tirsdager 10:00 – 12:00
Torsdager 10:00 – 12:00