Grunnet koronasituasjonen, blir årets Generalforsamling avholdt digitalt lørdag 20. mars 2021 klokka 14.00. 

Dagsorden:

1. Konstituering
2. Årsberetning
3. Årsregnskap
4. Fastsettelse av medlemskontingent  
5. Budsjettforslag
6. Valg

 

Siren Høgtun                                         Anita Frydenlund Austdal 
Styreleder                                                        Daglig leder

 

Ta kontakt med kontoret på post@inoradopt.no dersom du ønsker å delta og ha mulighet for å kunne stemme på Generalforsamlingen og få tilsendt årsregnskap for 2020.   

Årsberetningen for 2021 kan leses her.