InorAdopt har i dag lansert en ny Facebook side.
Den nye siden er åpen for alle og heter «InorAdopts nyhetside». Siden vil bli brukt til å publisere nyheter om adopsjon.
Lik gjerne siden vår på Facebook!

Både den lukkede Facebookgruppen og nyhetssiden oppdateres jevnlig.

InorAdopts nyhetsside