Daglig leder Anita Frydenlund Austdal, og adopsjonskonsulent Bente Sæth Berntsen, har nylig kommet tilbake etter et besøk til CCCWA og vår samarbeidspartner Blas i Kina. Hensikten med turen var å forsøke å få klarhet i behovet for internasjonal adopsjon fremover.

InorAdopt har de siste årene utelukkende formidlet barn gjennom Kina`s 72 timersprogram, og erfarer at barna på dette programmet generelt sett har større og mer sammensatte helseutfordringer enn tidligere. Det har derfor i den senere tiden vist seg vanskelig å finne familier som er aktuelle for programmet.

CCCWA informerer om at de i hovedsak lykkes i å plassere barn med mindre helseanmerkninger til adoptivforeldre innenlands. Det er derfor behov for utenlandske adoptivfamilier som har ressurser til å adoptere barn med store og sammensatte helseutfordringer. InorAdopt får opplyst at det ikke er noe som tyder på at denne tendensen vil endre seg i nær framtid.

InorAdopt sin norske formidlingstillatelse for å formidle adopsjoner fra Kina utgår 31. desember 2017. Med bakgrunn i informasjonen vi mottok under vår Kinareise,
vil det sannsynligvis ikke bli søkt om fornyelse av søknad om å fortsette adopsjonssamarbeidet med Kina. Skulle imidlertid situasjonen endre seg og det på nytt blir behov
for utenlandsadopsjon, vil InorAdopt selvsagt vurdere å gjenoppta samarbeidet.

Det er vemodig at vårt lange samarbeid med Kina går mot en ende, men vi gleder oss over at Kina nå lykkes med å finne gode hjem til barn som trenger det i sitt eget land.  InorAdopt har samarbeidet med Kina siden 1999, og har siden den gang vært en del av at 300 barn har fått ny familie i Norge, hvorav cirka 50 av disse er gjennom 72 timersprogrammet. For hvert av disse barna og deres familier har vårt adopsjonssamarbeid utgjort den helt store forskjellen! Det gjør oss ydmyke og takknemlige.