Etteradopsjonskoordinatoren, Monica Kristensen, har utarbeidet en guide for adopterte som ønsker å søke etter sin opprinnelse. 

Guiden kan dere lese her eller finne på www.etteradopsjon.no